AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

斛珠夫人 Season 1
7.4/10 by 10 users
Title:Novoland: Pearl Eclipse
Genre: Drama
Air Date: 2021-11-10
Season Number: 1
Total Episodes: 48
Overview: Set in the Zheng dynasty of the fantasy world Novoland, the drama revolves around a young girl of the merfolk tribe Ye Haishi; and her love story with the current Emperor, Fang Zhu.
Stars: Yang Mi (Ye Haishi / Fang Haishi), William Chan Wai-Ting (Fang Zhu / Fang Jianming), Xu Kaicheng (Di Xu / Chu Zhongxu), Wang Sen (Wang Zhuoying / Duo Han / Duo Luo), Chen Xiaoyun (Ti Lan / Zi Zan), Yuan Yuxuan (Zhe Liu), Ye Qing (Chu Linglang), Zeng Yongti (Ju Qiqi), Dong Xuan (Lang Huan), Zhang Zhiran (Ta La)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

November 10, 2021
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

November 10, 2021
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

November 10, 2021
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

November 10, 2021
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

November 10, 2021
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

November 10, 2021
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

November 11, 2021
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

November 11, 2021
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

November 12, 2021
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

November 12, 2021
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

November 13, 2021
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

November 13, 2021
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

November 14, 2021
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

November 14, 2021
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

November 17, 2021
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

November 17, 2021
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

November 18, 2021
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

November 18, 2021
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

November 19, 2021
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

November 19, 2021
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

November 20, 2021
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

November 20, 2021
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

November 21, 2021
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

November 21, 2021
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

November 24, 2021
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

November 24, 2021
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

November 25, 2021
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

November 25, 2021
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

November 26, 2021
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

November 26, 2021
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

November 27, 2021
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

November 27, 2021
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

November 28, 2021
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

November 28, 2021
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

November 29, 2021
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

November 29, 2021
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

November 30, 2021
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

November 30, 2021
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

December 01, 2021
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

December 01, 2021
Episode 41

Episode 41 : Episode 41

December 02, 2021
Episode 42

Episode 42 : Episode 42

December 02, 2021
Episode 43

Episode 43 : Episode 43

December 03, 2021
Episode 44

Episode 44 : Episode 44

December 03, 2021
Episode 45

Episode 45 : Episode 45

December 04, 2021
Episode 46

Episode 46 : Episode 46

December 04, 2021
Episode 47

Episode 47 : Episode 47

December 05, 2021
Episode 48

Episode 48 : Episode 48

December 05, 2021